Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-041
94 51 2 140 323-8    PL-PLKW
94 51 2 140 324-6    PL-PLKW
94 51 2 140 325-3    PL-PLKW
94 51 2 140 326-1    PL-PLKW

22WEa-042 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.10.2013PESA Bydgoszcz