Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-040
94 51 2 140 319-6    PL-PLKW
94 51 2 140 320-4    PL-PLKW
94 51 2 140 321-2    PL-PLKW
94 51 2 140 322-0    PL-PLKW

22WEa-041 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.2013PESA Bydgoszcz