Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-039
94 51 2 140 315-4    PL-PLKW
94 51 2 140 316-2    PL-PLKW
94 51 2 140 317-0    PL-PLKW
94 51 2 140 318-8    PL-PLKW

22WEa / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.08.2013PESA Bydgoszcz