Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-037
94 51 2 140 307-1    PL-PLKW
94 51 2 140 308-9    PL-PLKW
94 51 2 140 309-7    PL-PLKW
94 51 2 140 310-5    PL-PLKW

22WEa / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.07.2013PESA Bydgoszcz