Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-036
94 51 2 140 283-4    PL-PLKW
94 51 2 140 284-2    PL-PLKW
94 51 2 140 285-9    PL-PLKW
94 51 2 140 286-7    PL-PLKW

22WEa-036 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.07.2013PESA Bydgoszcz