Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-031
94 51 2 140 263-6    PL-PLKW
94 51 2 140 264-4    PL-PLKW
94 51 2 140 265-1    PL-PLKW
94 51 2 140 266-9    PL-PLKW

22WEa-031 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.03.2013PESA Bydgoszcz
P4/128.09.2018ZNTK Mińsk Maz.