Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-030
94 51 2 140 250-3    PL-PLKW
94 51 2 140 251-1    PL-PLKW
94 51 2 140 252-9    PL-PLKW
94 51 2 140 253-7    PL-PLKW

22WEa-030 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2012PESA Bydgoszcz
P4/130.05.2018PESA Bydgoszcz