Koleje Mazowieckie

EN76-025
94 51 2 140 151-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 152-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 153-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 154-7    PL-KMKOL

22WEe-016 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2011PESA Bydgoszcz
P4/130.03.2017PESA Bydgoszcz