Koleje Mazowieckie

EN76-023
94 51 2 140 143-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 144-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 145-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 146-3    PL-KMKOL

22WEe-014 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.02.12.2011PESA Bydgoszcz
P4/116.02.2017PESA Bydgoszcz