Koleje Mazowieckie

EN76-022
94 51 2 140 139-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 140-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 141-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 142-2    PL-KMKOL

22WEe-013 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/128.08.2017PESA Bydgoszcz