Koleje Mazowieckie

EN76-020
94 51 2 140 131-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 132-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 133-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 134-9    PL-KMKOL

22WEe-011 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/116.01.2017PESA Bydgoszcz