Koleje Mazowieckie

EN76-019
94 51 2 140 127-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 128-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 129-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 130-7    PL-KMKOL

22WEe-010 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/102.01.2017PESA Bydgoszcz