Koleje Mazowieckie

EN76-017
94 51 2 140 119-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 120-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 121-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 122-4    PL-KMKOL

22WEe-008 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/130.11.2016PESA Bydgoszcz