Koleje Mazowieckie

EN76-016
94 51 2 140 115-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 116-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 117-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 118-2    PL-KMKOL

22WEe-007 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/121.11.2016PESA Bydgoszcz