Koleje Mazowieckie

EN76-015
94 51 2 140 111-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 112-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 113-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 114-1    PL-KMKOL

22WEe-006 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/102.11.2016PESA Bydgoszcz