Koleje Mazowieckie

EN76-014
94 51 2 140 107-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 108-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 109-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 110-9    PL-KMKOL

22WEe-005 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/111.10.2016PESA Bydgoszcz