Koleje Mazowieckie

EN76-013
94 51 2 140 103-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 104-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 105-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 106-7    PL-KMKOL

22WEe-004 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/103.10.2016PESA Bydgoszcz