Koleje Mazowieckie

EN76-010
94 51 2 140 091-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 092-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 093-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 094-5    PL-KMKOL

22WEe-001 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/127.07.2016PESA Bydgoszcz