Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-009
94 51 2 140 155-4    PL-KSL
94 51 2 140 156-2    PL-KSL
94 51 2 140 157-0    PL-KSL
94 51 2 140 158-8    PL-KSL

22WE-009 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/121.12.2016PESA Bydgoszcz