PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-011

16WEk-011 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.2007PESA Bydgoszcz