PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-007

16WEk-007 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.11.2007 PESA Bydgoszcz