PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-007

16WEk-007 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2007PESA Bydgoszcz