PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-006

16WEk-006 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.10.2007 PESA Bydgoszcz