PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-006

16WEk-006 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.10.2007PESA Bydgoszcz