PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-005

16WEk-005 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.09.2007PESA Bydgoszcz