PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-004

16WEk-004 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.09.2007PESA Bydgoszcz