PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-004

16WEk-004 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.09.2007 PESA Bydgoszcz