PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-003

16WEk-003 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.08.2007PESA Bydgoszcz