Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

ED73-001

5Bt 6Bt 6Bt 5Bt - 785 / 1997
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.04.1997PFW Wroc³aw
R101.08.2002PR £ód¼
R229.01.2010PR £ód¼