Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

ED72Ac-106 / ex. ED72-016
94 51 2 141 158-7    PL-PREG
94 51 2 141 159-5    PL-PREG
94 51 2 141 160-3    PL-PREG
94 51 2 141 161-1    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 779/106 / 1995
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.09.1995PFW Wroc³aw
R231.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
R328.11.2006NEWAG NS
R421.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M31.10.2018ZNTK Mińsk Maz.