Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

ED72Ac-105 / ex. ED72-017
94 51 2 141 011-8    PL-PREG
94 51 2 141 012-6    PL-PREG
94 51 2 141 013-4    PL-PREG
94 51 2 141 014-2    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 780/105 / 1995
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.1995PFW Wroc³aw
R224.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
R331.08.2007ZUT REMTRAK
R427.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M18.06.2018ZNTK Mińsk Maz.