Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

ED72Ac-104 / ex. ED72-015
94 51 2 141 007-6    PL-PREG
94 51 2 141 008-4    PL-PREG
94 51 2 141 009-2    PL-PREG
94 51 2 141 010-0    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 778/104 / 1995
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.08.1995PFW Wroc³aw
R229.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
R331.10.2006NEWAG NS
R429.02.2012PESA Bydgoszcz
P5/1+M07.06.2018ZNTK Mińsk Maz.