Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

ED72Ac-103 / ex. ED72-002
94 51 2 141 003-5    PL-PREG
94 51 2 141 004-3    PL-PREG
94 51 2 141 005-0    PL-PREG
94 51 2 141 006-8    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 764/103 / 1993
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.12.1993PFW Wroc³aw
R530.09.2005T.S. Opole
R631.07.2009ZNTK Mińsk Maz.
R731.10.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M13.06.2018ZNTK Mińsk Maz.