Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

ED72Ac-102 / ex. ED72-018
94 51 2 140 999-5    PL-PREG
94 51 2 141 000-1    PL-PREG
94 51 2 141 001-9    PL-PREG
94 51 2 141 002-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 781/102 / 1995
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.11.1995PFW Wroc³aw
R211.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
R316.03.2007NEWAG NS
R431.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M01.06.2018ZNTK Mińsk Maz.