Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

ED72Ac-101 / ex. ED72-006
94 51 2 140 995-3    PL-PREG
94 51 2 140 996-1    PL-PREG
94 51 2 140 997-9    PL-PREG
94 51 2 140 998-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 769/101 / 1994
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.03.1994PFW Wroc³aw
R329.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
R405.10.2007ZUT REMTRAK
R509.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.05.2018ZNTK Mińsk Maz.