Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

ED72A-020
94 51 2 140 632-2    PL-PREG
94 51 2 140 633-0    PL-PREG
94 51 2 140 634-8    PL-PREG
94 51 2 140 635-5    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 783 / 1996
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.01.1996PFW Wrocław
R330.11.2005T.S. Opole
R427.02.2009ZNTK Mińsk Maz.
G1+M10.12.2013ZNTK Mińsk Maz.
1P4/106.07.2017PR Bydgoszcz