Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-014
94 51 2 130 265-3    PL-PREG
94 51 2 130 266-1    PL-PREG
94 51 2 130 267-9    PL-PREG
94 51 2 130 268-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 777 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.1995PFW Wrocław
R230.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
R329.06.2006NEWAG NS
R402.09.2010ZNTK Mińsk Maz.
P4/525.03.2016PR Idzikowice