Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-013
94 51 2 130 261-2    PL-PREG
94 51 2 130 262-0    PL-PREG
94 51 2 130 263-8    PL-PREG
94 51 2 130 264-6    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 776 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.03.1995PFW Wrocław
R323.12.2005T.S. Opole
R428.01.2009ZNTK Mińsk Maz.
R529.09.2012ZNTK Mińsk Maz.