Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-012
94 51 2 130 257-0    PL-PREG
94 51 2 130 258-8    PL-PREG
94 51 2 130 259-6    PL-PREG
94 51 2 130 260-4    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 775 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.03.1995PFW Wrocław
R325.06.2005T.S. Opole
R424.03.2009ZNTK Mińsk Maz.
R530.01.2013ZNTK Mińsk Maz.