Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-011
94 51 2 130 253-9    PL-PREG
94 51 2 130 254-7    PL-PREG
94 51 2 130 255-4    PL-PREG
94 51 2 130 256-2    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 774 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.02.1995PFW Wrocław
R118.03.1998ZNTK Mińsk Maz.
R225.05.2001ZNTK Mińsk Maz.
R328.10.2005T.S. Opole
R429.05.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/531.05.2016PR Idzikowice