Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-010
94 51 2 130 249-7    PL-PREG
94 51 2 130 250-5    PL-PREG
94 51 2 130 251-3    PL-PREG
94 51 2 130 252-1    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 773 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.02.1995PFW Wrocław
R323.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
R428.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
R523.02.2012ZNTK Mińsk Maz.