Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

ED72-008
94 51 2 130 241-4    PL-PREG
94 51 2 130 242-2    PL-PREG
94 51 2 130 243-0    PL-PREG
94 51 2 130 244-8    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 771 / 1994
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1994PFW Wrocław
R327.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
R421.05.2008ZNTK Mińsk Maz.
R509.03.2012ZNTK Mińsk Maz.