Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

ED72A-007
94 51 2 130 237-2    PL-PREG
94 51 2 130 238-0    PL-PREG
94 51 2 130 239-8    PL-PREG
94 51 2 130 240-6    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 770 / 1994
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.03.1994PFW Wrocław
R219.04.2002ZNTK Mińsk Maz.
R317.02.2006T.S. Opole
R422.12.2010ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.12.2013ZNTK Mińsk Maz.
1P4/128.11.2017PR Bydgoszcz