Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

ED72A-004
94 51 2 140 242-0    PL-PREG
94 51 2 140 243-8    PL-PREG
94 51 2 140 244-6    PL-PREG
94 51 2 140 245-3    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 766 / 1994
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.01.1994PFW Wrocław
R430.12.2005T.S. Opole
G1+M12.08.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/113.04.2016PR Idzikowice