Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

ED72A-003
94 51 2 130 229-9    PL-PREG
94 51 2 130 230-7    PL-PREG
94 51 2 130 231-5    PL-PREG
94 51 2 130 232-3    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 765 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1993PFW Wrocław
R429.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
R528.06.2008ZNTK Mińsk Maz.
G1+M19.12.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/129.11.2016PR Idzikowice