Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

ED72A-001
94 51 2 130 221-6    PL-PREG
94 51 2 130 222-4    PL-PREG
94 51 2 130 223-2    PL-PREG
94 51 2 130 224-0    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 763 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.12.1993PFW Wrocław
R402.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R531.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
G1+M19.12.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/122.11.2016PR Idzikowice