Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN71-034 / ex. EN57-1221
94 51 2 130 197-8    PL-PREG
94 51 2 130 198-6    PL-PREG
94 51 2 130 199-4    PL-PREG
94 51 2 130 200-0    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 755 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.08.1979ZNTK Mińsk Maz.
R228.12.1980ZNTK Mińsk Maz.
S120.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
R311.08.1983ZNTK Mińsk Maz.
R409.02.1985ZNTK Mińsk Maz.
S207.04.1987ZNTK Mińsk Maz.
R521.01.1989MD Idzikowice
G103.11.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R127.12.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R227.02.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R330.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R429.09.2007ZUT REMTRAK
1R513.08.2013PR £ód¼