Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-033 / ex. EN57-848
94 51 2 130 193-7    PL-PREG
94 51 2 130 194-5    PL-PREG
94 51 2 130 195-2    PL-PREG
94 51 2 130 196-0    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 381 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.08.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R530.01.2009ZNTK Mińsk Maz.
+++
23.09.2016