Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN71-032

5B 6B 6B 5B - 1006/350 398 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R630.09.1992ZNTK Mińsk Maz.
R731.12.1997ZNTK Mińsk Maz.
R817.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
R922.05.2007ZUT REMTRAK
PRZETARG
02.02.2016