Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-031 / ex. EN57-915
94 51 2 130 185-3    PL-PREG
94 51 2 130 186-1    PL-PREG
94 51 2 130 187-9    PL-PREG
94 51 2 130 188-7    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 448 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.04.1989ZNTK Mińsk Maz.
1R?20.12.2006NEWAG NS
1R?25.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.08.2018