Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN71-030 / ex. EN57-817
94 51 2 130 181-2    PL-PREG
94 51 2 130 182-0    PL-PREG
94 51 2 130 183-8    PL-PREG
94 51 2 130 184-6    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 350 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.12.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R315.11.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R404.01.2006NEWAG NS
1R529.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.10.2018