Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-028
94 51 2 130 177-0    PL-PREG
94 51 2 130 178-8    PL-PREG
94 51 2 130 179-6    PL-PREG
94 51 2 130 180-4    PL-PREG

5B 6B 6B 5B / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.09.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R?23.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R?15.11.2007ZUT REMTRAK
1R?31.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.08.2018