Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN71-027 / ex. EN57-929
94 51 2 130 173-9    PL-PREG
94 51 2 130 174-7    PL-PREG
94 51 2 130 175-4    PL-PREG
94 51 2 130 176-2    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 462 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.04.1974ZNTK Mińsk Maz.
R229.03.1975ZNTK Mińsk Maz.
S113.03.1976ZNTK Mińsk Maz.
R324.03.1977ZNTK Mińsk Maz.
R404.03.1978ZNTK Mińsk Maz.
S219.03.1979ZNTK Mińsk Maz.
R516.05.1980ZNTK Mińsk Maz.
R630.12.1981ZNTK Mińsk Maz.
R701.02.1985ZNTK Mińsk Maz.
R826.09.1986ZNTK Mińsk Maz.
G123.05.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R104.05.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R222.05.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R328.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R431.05.2005ZNTK Nowy S±cz
1R515.04.2011ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
08.07.2016